Älykkäitä ratkaisuja energiantuotantoon

Demeca toimittaa älykkäitä ratkaisuja maatalouden lannankäsittelyyn ja jakeiden hyötykäyttöön sekä omavaraiseen energiatuotantoon. R-taso on suunnitellut Demecan biokaasulaitoksille täydellisesti istuvat kulkutiet turvallista käyttöä ja huoltoa varten.

Demecan energiatehokkaiden biokaasulaitosten avulla tuotetaan energiaa sekä biometaania liikennekäyttöön. Biokaasuprosessi hyödyntää tuotantoeläinten lietelantaa ja mm. maatalouden kuivasyötteitä sekä teollisuuden sivuvirtoja. Demeca on tuotekehityksessään panostanut viimeisen vuoden aikana maatilamittakaavan biokaasulaitoksen moduulien skaalaamisen isompaan kokoluokkaan, mikä mahdollistaa ns. satelliittilaitosten ja muiden yhteismädättämöiden kokonais- ja/tai komponenttitoimitukset. Moduulirakenteen ansiosta biokaasulaitos on muunneltava ja sen asennus tapahtuu tehokkaasti. Biokaasulaitoksen sydämenä toimii biokaasureaktori, joka tarvitsee turvallisen kulkutien käyttöä ja huoltoa varten.

R-taso tarjoaa Demecalle ammattimaisesti toteutettuja kulkuteitä ja työskentelytasoja eri tarpeisiin. Malliluonnokset ja tarjoukset eri ratkaisuvaihtoehtoihin tulevat todella ripeästi. Demeca voi suunnittelussaan keskittyä ydinbisnekseen, kun kulkuteihin liittyvät suunnitelmat tulevat tarkastusta vaille valmiina. R-tason ratkaisut ovat tyyliltään yhtenäisiä moduulirakenteita, joita on ollut helppo ja selkeä asentaa.

Modulaarisia ja kestäviä rakenteita

Modulaarinen tuoterakenne on tehokas tapa vähentää teräsrakentamisen ilmastovaikutuksia. Kun rakennesuunnittelussa hyödynnetään modulaarisuutta ja suositaan ruuviliitoksia, voidaan rakenteita helposti muokata, laajentaa, purkaa ja siirtää asennettavaksi toiseen paikkaan. Modulaarisuus edistää resurssien optimaalista käyttöä ja minimoi raaka-ainehävikin määrää.

R-taso on edelläkävijä kulkutieratkaisuiden hiilijalanjäljen optimoinnissa. ”Haluamme olla luomassa kestävää tulevaisuutta ja edistää teräsrakenteiden kiertotaloutta, jossa materiaalit ja niiden arvo säilyvät mahdollisimman pitkään kierrossa. Teräsrakenteiden kierrättämisen tulisi olla viimeinen etappi, jota ennen on tutkittu korjaamisen ja uudelleenkäyttämisen mahdollisuudet. Teräsrakenteiden optimoinnin lisäksi olemme panostaneet hiilijalanjälkilaskentaan. Voimme toimittaa ratkaisuistamme tuotekohtaisen hiilijalanjälkilaskelman”, kertoo R-tason toimitusjohtaja Ville Törmänen.

R-taso Oy

R-taso Oy on teollisuuden kulkutieratkaisuiden 3D-suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut, vuonna 1985 perustettu suomalainen perheyritys. Saat meiltä avaimet käteen -toimituksena hoitotasot ja kulkutieratkaisut, joissa yhdistyvät korkeatasoinen 3D-suunnittelu sekä laadukkaat, modulaariset tuotteemme. Suhtaudumme intohimoisesti suunnitteluosaamiseemme ja olemme panostaneet merkittävästi 3D-suunnittelujärjestelmämme kehittämistyöhön sekä asiakaspalveluumme. Asiakaskuntamme koostuu kansainvälisistä teollisuusyrityksistä.

www.r-taso.fi

Demeca Oy

Demeca Oy on vahvassa kasvussa oleva suomalainen maatalousteknologian ja bioenergian asiantuntijayritys. Demeca Oy valmistaa älykkäitä ratkaisuja maatalouden lannankäsittelyyn ja jakeiden hyötykäyttöön sekä omavaraiseen energiatuotantoon. Demecalta saat kokonaisvaltaista palvelua: myynti, tuotanto, asennus, huolto- ja varaosapalvelut, suunnittelu sekä tuotekehitys. Arvot ohjaavat toimintaamme. Tunnemme maatilatoiminnan sekä toimitamme biokaasulaitokset Avaimet käteen-periaatteella.

www.demeca.fi

Kuva: Demeca Oy